Biologi

De flesta arter av Drosophilaär besvärliga men harmlösa, och attraheras till övermogen frukt där honorna lägger sina ägg. Drosophila suzukiiär unika i det avseendet att de istället attraheras av mognande eller mogen frukt, och honan kan genomborra skalet hos mogna frukter med sin sågtandade äggläggare för att lägga sina ägg inuti frukten. De fullvuxna flugorna är små (1,5-3 mm), med röda ögon, och med heldragna svarta ränder på bakkroppssegmenten. Det huvudsakliga kännetecknet för hanarna är de svarta fläckarna, en i framkanten på varje vinge nära vingspetsen. Honorna har inte fläckar på vingarna, men har istället en tydligt sågliknande äggläggare som kan användas som kännetecken för att skilja dem från andra arter av Drosophila. (Se avsnittet ”Identifiering” för mer information om hur man artbestämmer Drosophila suzukii).

Larverna kläcks och utvecklas inuti frukten, vilket gör den olämplig för försäljning. Larverna är små, cylindriska och vita med svarta mundelar. Man kan hitta dem inuti frukten, där de lever av fruktköttet. Förpuppningen sker antingen på insidan eller utsidan av frukten, och utvecklingstiden till vuxen varierar med temperaturförhållandena.

  • Kingdom: Animalia
  • Class: Insecta
  • Family: Drosophilidae

Honorna kan lägga mer än 25 ägg per dag och arten kan ha upp till 13 generationer per år. Detta innebär en stor populationsökning under mognadsperioden för frukt- och bärgrödor, med en populationstopp mot slutet av odlingssäsongen. De vuxna flugorna verkar ha förmågan att sprida sig långa sträckor, vilket man kunnat se på den snabba spridningen av D. suzukiii Nordamerika och Europa.

Under ”Identifiering” finns bilder, en snabbguide med de huvudsakliga kännetecknen för D. suzukii och en identifieringsnyckel som kan användas för artbestämning av Drosophila suzukii.

Lifecycle of Suzukii

Den huvudsakliga skadan av Drosophila suzukiiorsakas av att larverna lever inuti frukten och äter av den, vilket gör att frukten blir dålig. Men honornas äggläggning kan också öka risken för sekundära infektioner av olika patogener, och frukten blir känsligare för angrepp av andra Drosophila-arter.

D. suzukiihar många lämpliga värdväxter, både bland odlade och vilda bär (hallon, björnbär, blåbär och jordgubbar) och stenfrukter (körsbär, persikor, aprikoser och plommon). I Sverige har flugan hittats i körsbär och hallon 2016.

Guide till fruktflugan Drosophila suzukii

Download Guide

Hemsidor med mer information om biologi och identifiering av D. suzukii:

http://ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn74158.html#IDENTIFICATION
http://spottedwing.org
http://www.ipm.msu.edu/uploads/files/MSU-SWD-ID.pdf

Source: Asplen et al. (2015) Invasion biology of spotted wing Drosophila (Drosophila suzukii): a global perspective and future priorities. Journal of Pesticide Science 88:469-494.