events

Evenemang, möten och fältvandringar

Här hittar du datum för kommande aktiviteter kopplade till Drosophila suzukii.

Nationella växtskyddskonferensen 2018

Lantbruk – skog – trädgård

SLU och Jordbruksverket arrangerar den Nationella växtskyddskonferensen 2018 den 14-15 november i Uppsala. Följ konferensen på #vaxtskydd18