img_7426

Dec 28

Hur ser Du på Drosophila suzukii? En kort (ca 15 min), enkel och anonym enkät för odlare av tunnskaliga frukter och bär i Skåne. Jag heter Emilia Mühlhäuser och skriver just nu min masteruppsats på SLU i Alnarp, i samarbete med SLU, HIR och JBV...

Oct 10

On 6 October 2016, growers, advisors, researchers and experts came together at the beautiful Bröderna Sibbesson farm for a Field Day organized by Hushållningssällskapet. The main topic of discussion was the invasive pest Drosophila suzukii, which is ...

Jun 30

Birgitta Svensson and Victoria Tonnberg gave two talks at the major Borgeby FaltDagar Agriculture Exhibition on Drosophila suzukii.  They spoke about the recent detection of this species into Sweden, and how to monitor and identify this invasive pest...