img_7426

Dec 28

Hur ser Du på Drosophila suzukii?

En kort (ca 15 min), enkel och anonym enkät för odlare av tunnskaliga frukter och bär i Skåne.

Jag heter Emilia Mühlhäuser och skriver just nu min masteruppsats på SLU i Alnarp, i samarbete med SLU, HIR och JBV. Mitt arbete handlar om hur man arbetar mot Drosophila suzukii i södra Sverige och hur olika parter ser på problemet – från odlare till forskare och rådgivare. Ett mål med mitt arbete är att det ska leda till kunskap om läget som kan vara till nytta för alla inblandade i deras fortsatta arbete med D. suzukii.

Oavsett om Du som odlare i Skåne ser D. suzukii som ett problem eller bara ”en fluga”, så är jag oerhört tacksam om Du kan svara på min enkät!

Enkätundersökningen stänger preliminärt den 1 april.

Frågor eller synpunkter? Kontakta mig gärna på: eamu0001@stud.slu.se

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffImuCqb_w5L5LFQuKCaXWskvZDTMw0Lr7f914QFwslKi27g/viewform