img_7426

Dec 28

Hur ser Du på Drosophila suzukii? En kort (ca 15 min), enkel och anonym enkät för odlare av tunnskaliga frukter och bär i Skåne. Jag heter Emilia Mühlhäuser och skriver just nu min masteruppsats på SLU i Alnarp, i samarbete med SLU, HIR och JBV...